Czemu trzeba dbać o drewno


Realizujemy prace wykończeniowe
Realizujemy prace wykończeniowe

Drewno ciemnieje, przebarwia się i niszczeje. Wpływ na to ma wiele czynników są nimi przedewszystkim:

Temperatura
Promieniowanie nadfioletowe (UV – ultrafioletowe)
Woda i wilgoć
Czynniki chemiczne
Grzyby
Owady
Glony i porosty
Bakterie


 

Najpopularniejsza jest tzw. sinizna

Teoria:

Sinizna drewna, barwica drewna – wada drewna z grupy zabarwień. Siniznę określa się jako smugi i plamy różnej wielkości, kształtu i barwy: od szarej do czarnej, występujące w drewnie różnych gatunków drzew.


 

         Sprawcami sinizny są niektóre gatunki grzybów należących do workowców (Ascomycetes) i do grzybów niedoskonałych (Deuteromycetes). Porażenie zarodnikami następuje na skutek odsłonięcia drewna bielu przez usunięcie kory, jak również w wyniku zranienia.
Rozwojowi sprzyja przede wszystkim odpowiednia wilgotność wewnętrzna drewna. Zależnie od gatunku grzyba optimum wilgotności wynosi 30-80% (minimum 20%, maksimum 180%), dlatego też sinizna nie występuje na drzewach pozostających na pniu (ze względu na dużą wilgotność bielu zaangażowanego w transport wody) ani na drewnie przeschniętym. Powstawaniu sinizny sprzyja również ciepła pogoda (optimum temperatury wynosi 20-25 °C). Grzyby sinizny posiadają dość dużą odporność na niskie temperatury, szczególnie grzyb Discula pinikola, który może rozwijać się w drewnie późną jesienią przy temperaturze –4 °C.

 

         Drewno zsiniałe zachowuje dłużej niż drewno zdrowe wilgotność powyżej 30%, na skutek czego wnikanie impregnatów jest znacznie utrudnione. Drobne uszkodzenia ścian komórkowych stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju grzybów rozkładających drewno (powodujących zgnilizny).

 

 

 

Wykonujemy remonty budynków
Wykonujemy remonty budynków

Owady         Owady niszczące drewno nazywamy szkodnikami technicznymi. Stanowią główne zagrożenie dla drewna. Gatunków owadów, które nazywamy szkodnikami jest bardzo wiele. Rola jaką spełnia dla poszczególnych owadów drewno jest różna. Drewno może pełnić funkcję pożywienia i kryjówki, wyłącznie pożywienia lub wyłącznie kryjówki. Dla wielu gatunków owadów drewno jest tylko częścią pożywienia, dalszą część jadłospisu stanowią grzyby, które rozkładają drewno. Owady atakują każdy rodzaj drewna: mokre, suche, stosowane na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Mocno osłabiają strukturę drewna, doprowadzając często do całkowitego zniszczenia drewnianego elementu. Owady będące sprawcami największych zniszczeń drewna w Polsce to: Miazgowce, Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Wyschlik grzebykorożny.

 

Wykonujemy prace na wysokościach
Wykonujemy prace na wysokościach

Glony porosty

Powodują względnie małe szkody. Podobnie jak grzyby czy bakterie rozwijają się w warunkach dużej wilgotności. Zmiany w drewnie, które są wynikiem działania glonów i porostów ograniczają się do 2-milimetrowej warstwy zewnętrznej drewna. Ich obecność na drewnie nie jest przyczyną znaczących szkód lecz sygnałem, niewłaściwego zabezpieczenia drewna, złego składowania. Obecność tych organizmów może przyspieszyć dalsze procesy niszczenia drewna powodowane innymi organizmami (owady, grzyby).